Telaio Dinamico Up + Mod. Smart

art. 897025

Cam | Made In Italy close description
7 Տարբերակներ

Իդեալական հարմարավետ ճամփորդական մոդել:

Հնարավորությունները

Օգտագործման ուղեցույց

0-4տ (22 կգ.)

Նկարագրություն

ԶԱՄԲՅՈՒՂ

 • Նոր, ավելիխորացվածզամբյուղ՝փոքրիկիհամարառավելագույնհարմարավետությունուանվտանգությունապահովելուհամար
 • Համապատասխանէմեքենայումտեղափոխելուհամար (0-10 կգ)
 • Հագեցածէարագամրացման/արձակման  Quicky համակարգով
 • Բռնակըհագեցածէմեկձեռքովֆիքսվող/անջատվողնորագույնհամակարգով, մեկշարժումով
 • Նոր՝մեջքի 4 դիրքիկարգավորումապահովողհատուկմեխանիզմ
 • Ներքնակ
 • Ձմեռայինոտքերիծածկոցքամուցպաշտպանիչհավելյալսեկտորով
 • Օդափոխմանկարգավորվողհամակարգ
 • Ճոճիհնարավորվություն

ԶԲՈՍԱՍԱՅԼԱԿ

 • ԱլյումինեՌամաՌեվերսիվնստատեղով (դեմքովդեպիծնողը՝ 0-12 ամս. ևդեմքովդեպիաշխարհը՝  1-4տարեկան.)

 • Quicky համակարգովհեշտությամբամրանումենզամբյուղնումեքենայինստատեղը
 • Բռնակիբարձրությանկարգավորմանհնարավորություն՝ձեռքովկարվածէկոկաշվովպատված
 • Հեշտությամբհեռացվող, Երկաթեհենքովլայն off-road անիվներ, դիմայինանիվները՝ 360 աստիճանպտտվող
 • Սինխրոնարգելակներ
 • Փափուկդիմայինևհետինամորտիզացիա
 • Մեջքի 4 դիրք՝մեկձեռքովհեշտությամբկարգավորվող
 • Կարգավորվողոտքերիդիրք
 • Հեռացվողդիմայինբամպեր
 • 5 կետումֆիքսվողամրագոտի
 • Հարմարավետգնումներիզամբյուղ՝պրակտիկբացվողդռնակով
 • Կոմպակտծալվումէառանցզբոսանքինստատեղըհեռացնելու՝անկախտեղադրվածուղղությունից, ունիտեղափոխմանհարմարավետբռնակ
 • Փակվածվիճակումառանցհենելուկանգնածմնումէ

ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՆՍՏԱՏԵՂ

 • Zero+ - R-129 I-Size (40-ից  75 սմ.) Եվրոպականստանդարտիհավաստագիր
 • Ֆիզիոլոգիականճիշտդիրքովնստատեղ՝հարմարավետամրագոտիներով
 • Միքանիդիրքովհովանոց, նաևհեռացվող
 • Ամրացմանեղանակիհարմարավետնկարագիր
 • Հարմարավետավտոմատացվածմեխանիզմ 5
 • կետանիամրագոտուկարգավորմանհամար
 • Ռեզինե չսահող հիմք
 • Հավելյալ ամրացման հենք (ընտրելի) art. S132

Ներառվածաքսեսուարներ: պայուսակ, հովանոց, ոտքերիծածկոց՝օգտագործվողնաևզամբյուղիհետ, զամբյուղ:

 

Ամրությունը

Չափեր և քաշեր

 • Ռաման ծալված: L 57 - Ե 29 - Բ 87 սմ. • Քաշը: 7.5 կգ.
 • Զամբյուղով: L 57 - Ե 90.5 - Բ 116.5 սմ. • Քաշը: 12.4 կգ.
 • ԶԱՄԲՅՈՒՂ/ Ներքին չափեր: Լ 36 – Ե 83– Բ 22÷20 սմ. • Քաշը՝ 4.9 կգ.
 • ԶԲՈՍԱՍԱՅԼԱԿ: Լ 57 - Ե 87.5 - Բ 100 սմ. • Քաշը: 10.3 կգ.
 • ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՆՍՏԱՏԵՂ: Լ 44.5 - Ե 64 - Բ 58 սմ. • Քաշը՝ 3.7 կգ.

Անվտանգություն

 • Եվրոպական EN1888-1/2 : 2018+A1:2022 հավաստագիր
 • Թեստավորված արգելակներ: համակարգված արգելակների անվտանգության ստուգում
 • 360° պտտվելու թեստ. ստուգվում է նաև 5 կետում ֆիքսվող ամրագոտիները
 • Ծանրաբեռնվածություն: Ստուգվում է զբոսասայլակի դիմացկունությունը՝ խոչընդոտներով ճանապարհի վրա
 • Ծալվելուց ապահովագրող ֆիքսատորների ստուգում. Բացառվում է պատահական ծալվելն օգտագործման ժամանակ
 • Բացառապես ոչ տոքսիկ նյութերից (EN71), Չի պարունակում ֆտալատներ (directive 2005/84/CE)
 • Դիմացկունության թեստ: Եվրոպական համակարգման չափանիշով սահմանվում է 72,000 շրջան, Cam-ը ապահովում է 500,000 շրջան
 • Բռնակի և ամորտիզացիայի դիմացկունության թեստ: Ըստ եվրոպական համակարգման չափանիշի սահմանվում է 10,000 շրջան, Cam-ը ապահովում է 30,000 շրջան

Կատալոգներ

Cam-ի կատալոգ
Solo per Te կատալոգ
Solo per Te Preview 2023 կատալոգ

Ընկերությունն իրավասու է կատարել փոփոխություններ մոդելների հետ ցանկացած ժամանակ առանց տեղեկատվական հայտարարությունների:

Տարբերակներ

close-colors

Տարբերակի կոդը: 989 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 990 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 988 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 980 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 982 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 981 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 918 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

DinamicoSmart 1
reset-search

Non ci sono risultati

Կատեգորիաներ

Տեսականի

Cam | Il Mondo del Bambino

Պտտեք էկրանը, որպեսզի հասանելի լինի ամբողջական կայքը