Telaio Dinamico Up + Mod. Smart

art. 897025

Cam | Made In Italy close description

Իդեալական հարմարավետ ճամփորդական մոդել:

Հնարավորությունները

Օգտագործման ուղեցույց

0-4տ (22 կգ.)

Նկարագրություն

ԶԱՄԲՅՈՒՂ

 • Նոր, ավելիխորացվածզամբյուղ՝փոքրիկիհամարառավելագույնհարմարավետությունուանվտանգությունապահովելուհամար
 • Համապատասխանէմեքենայումտեղափոխելուհամար (0-10 կգ)
 • Հագեցածէարագամրացման/արձակման  Quicky համակարգով
 • Բռնակըհագեցածէմեկձեռքովֆիքսվող/անջատվողնորագույնհամակարգով, մեկշարժումով
 • Նոր՝մեջքի 4 դիրքիկարգավորումապահովողհատուկմեխանիզմ
 • Ներքնակ
 • Ձմեռայինոտքերիծածկոցքամուցպաշտպանիչհավելյալսեկտորով
 • Օդափոխմանկարգավորվողհամակարգ
 • Ճոճիհնարավորվություն

ԶԲՈՍԱՍԱՅԼԱԿ

 • ԱլյումինեՌամաՌեվերսիվնստատեղով (դեմքովդեպիծնողը՝ 0-12 ամս. ևդեմքովդեպիաշխարհը՝  1-4տարեկան.)

 • Quicky համակարգովհեշտությամբամրանումենզամբյուղնումեքենայինստատեղը
 • Բռնակիբարձրությանկարգավորմանհնարավորություն՝ձեռքովկարվածէկոկաշվովպատված
 • Հեշտությամբհեռացվող, Երկաթեհենքովլայն off-road անիվներ, դիմայինանիվները՝ 360 աստիճանպտտվող
 • Սինխրոնարգելակներ
 • Փափուկդիմայինևհետինամորտիզացիա
 • Մեջքի 4 դիրք՝մեկձեռքովհեշտությամբկարգավորվող
 • Կարգավորվողոտքերիդիրք
 • Հեռացվողդիմայինբամպեր
 • 5 կետումֆիքսվողամրագոտի
 • Հարմարավետգնումներիզամբյուղ՝պրակտիկբացվողդռնակով
 • Կոմպակտծալվումէառանցզբոսանքինստատեղըհեռացնելու՝անկախտեղադրվածուղղությունից, ունիտեղափոխմանհարմարավետբռնակ
 • Փակվածվիճակումառանցհենելուկանգնածմնումէ

ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՆՍՏԱՏԵՂ

 • Zero+ - R-129 I-Size (40-ից  75 սմ.) Եվրոպականստանդարտիհավաստագիր
 • Ֆիզիոլոգիականճիշտդիրքովնստատեղ՝հարմարավետամրագոտիներով
 • Միքանիդիրքովհովանոց, նաևհեռացվող
 • Ամրացմանեղանակիհարմարավետնկարագիր
 • Հարմարավետավտոմատացվածմեխանիզմ 5
 • կետանիամրագոտուկարգավորմանհամար
 • Ռեզինե չսահող հիմք
 • Հավելյալ ամրացման հենք (ընտրելի) art. S132

Ներառվածաքսեսուարներ: պայուսակ, հովանոց, ոտքերիծածկոց՝օգտագործվողնաևզամբյուղիհետ, զամբյուղ:

 

Ամրությունը

Չափեր և քաշեր

 • Ռաման ծալված: L 57 - Ե 29 - Բ 87 սմ. • Քաշը: 7.5 կգ.
 • Զամբյուղով: L 57 - Ե 90.5 - Բ 116.5 սմ. • Քաշը: 12.4 կգ.
 • ԶԱՄԲՅՈՒՂ/ Ներքին չափեր: Լ 36 – Ե 83– Բ 22÷20 սմ. • Քաշը՝ 4.9 կգ.
 • ԶԲՈՍԱՍԱՅԼԱԿ: Լ 57 - Ե 87.5 - Բ 100 սմ. • Քաշը: 10.3 կգ.
 • ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՆՍՏԱՏԵՂ: Լ 44.5 - Ե 64 - Բ 58 սմ. • Քաշը՝ 3.7 կգ.

Անվտանգություն

 • Եվրոպական EN 1888 - 1: 2018 հավաստագիր
 • Թեստավորված արգելակներ: համակարգված արգելակների անվտանգության ստուգում
 • 360° պտտվելու թեստ. ստուգվում է նաև 5 կետում ֆիքսվող ամրագոտիները
 • Ծանրաբեռնվածություն: Ստուգվում է զբոսասայլակի դիմացկունությունը՝ խոչընդոտներով ճանապարհի վրա
 • Ծալվելուց ապահովագրող ֆիքսատորների ստուգում. Բացառվում է պատահական ծալվելն օգտագործման ժամանակ
 • Բացառապես ոչ տոքսիկ նյութերից (EN71), Չի պարունակում ֆտալատներ (directive 2005/84/CE)
 • Դիմացկունության թեստ: Եվրոպական համակարգման չափանիշով սահմանվում է 72,000 շրջան, Cam-ը ապահովում է 500,000 շրջան
 • Բռնակի և ամորտիզացիայի դիմացկունության թեստ: Ըստ եվրոպական համակարգման չափանիշի սահմանվում է 10,000 շրջան, Cam-ը ապահովում է 30,000 շրջան

Համընկնող ապրանքներ

AreaBase

Area Base

art. S134

Base2in1Isofix

Base 2in1

art. S132

BorsaFasciatoioCeline

Borsa Fasciatoio Celine

art. 041

BorsaFasciatoioMila

Borsa Fasciatoio Mila

art. 033

Kitauto

Kit auto

art. V495

PortabicchiereCarrie

Porta bicchiere Carrie

art. 038

Rialzopernavicellaeseggiolinoauto

Rialzo per navicella e seggiolino auto

art. 700

SaccoperovettoNesti

Sacco per ovetto Nesti

art. 036

SaccoperpassegginoMoritz

Sacco per passeggino Moritz

art. 035

ZainettoBeki

Zainetto Beki

art. 034

Նմանատիպ ապրանքներ

TechnoModJoyRomantic

Techno + Mod. Joy Romantic

art. 805T + 976

TechnoModMilano

Techno + Mod. Milano

art. 805T + 978

TechnoModSofty

Techno + Mod. Softy

art. 805T + 977

DinamicoRover

Telaio Dinamico Up + Mod. Rover

art. 897030

Կատալոգներ

Cam-ի կատալոգ
Solo per Te կատալոգ

Ընկերությունն իրավասու է կատարել փոփոխություններ մոդելների հետ ցանկացած ժամանակ առանց տեղեկատվական հայտարարությունների:

Տարբերակներ

close-colors

Տարբերակի կոդը: 910 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 911 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 919 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 917 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 918 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6

Տարբերակի կոդը: 920 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ

DinamicoSmart 1
DinamicoSmart 2
DinamicoSmart 3
DinamicoSmart 4
DinamicoSmart 5
DinamicoSmart 6
reset-search

Non ci sono risultati

Կատեգորիաներ

Տեսականի

Cam | Il Mondo del Bambino

Պտտեք էկրանը, որպեսզի հասանելի լինի ամբողջական կայքը