Next Evo

art. 914

close description

Ճամփորդական մոդել ծալվող զամբյուղով՝ հեշտությամբ Ձեզ հետ ամենուր տանելու համար

Հնարավորությունները

Օգտագործման ուղեցույց

0-4տ (22 կգ.)

Նկարագրություն

ԶԱՄԲՅՈՒՂ

 • Զամբյուղը ծալվում և բացվում է ընդամենը մի քանի շարժումով:
 • Լայնուընդարձակզամբյուղ՝փոքրիկիհամարառավելագույնհարմարավետությունապահովելուհամար
 • Զամբյուղը նորագույն ծալվող մեխանիզմով
 • Փակվածվիճակումզբաղեցնումէփոքրպայուսակիտեղ
 • Ռամայի հարմարավետ բացվել/փակվելու հնարավորություն
 • Ներքնակ
 • Օդափոխվող հենք
 • Պայուսակը կարելի է օգտագործել որպես ուսապարկ

ԶԲՈՍԱՍԱՅԼԱԿ

 • ԱլյումինեՌամաՌեվերսիվնստատեղով (դեմքովդեպիծնողը՝ 6-12 ամս. ևդեմքովդեպիաշխարհը՝  1-4տարեկան.)
 • Նախատեսվածէմինչև 22կգ/4տ. երեխաների համար:
 • Կարգավորվող բռնակ ըստ բարձրության՝ ձեռքով կարված էկոկաշվե բռնակով
 • Ռեվերսիվ բռնակ
 • Լայն հետին անիվներ՝ անհարթ ճանապրհներին կատարյալ ընթացքի համար
 • Քաղաքային՝ փոքր դիմային անիվներ
 • Կենտրոնացված արգելակման համակարգ
 • Նուրբ հետին ամորտիզացիա
 • Մեջքի 4 դիրք՝մեկձեռքովհեշտությամբկարգավորվող
 • Ռեվերսիվբռնակ՝մշտապեսապահովելուառավելագույնհարմարավետություներեխայիևմայրիկիհամար
 • Հետինփափուկամորտիզացիաևմետաղականառանցկակալներ
 • Երկար հովանոց բացվող պատուհանով
 • Զբոսասայլակիհետմիասինկոմպակտծալվող
 • Կարգավորվողոտքերիդիրք
 • Հեռացվողդիմայինբամպեր
 • 5 կետումֆիքսվողամրագոտի
 • Հարմարավետգնումներիզամբյուղ՝պրակտիկբացվողդռնակով
 • Գերկոմպակտ ծալվող

ՄԵՔԵՆԱՅԻՆՍՏԱՏԵՂ

Zero+ - R-129 I-Size (40-ից  75 սմ.) Եվրոպականստանդարտիհավաստագիր

 • Ֆիզիոլոգիականճիշտդիրքովնստատեղ՝հարմարավետամրագոտիներով
 • Միքանիդիրքովհովանոց, նաևհեռացվող
 • Ամրացմանեղանակիհարմարավետնկարագիր
 • Հարմարավետավտոմատացվածմեխանիզմ 5 կետանիամրագոտուկարգավորմանհամար
 • Ռեզինե չսահող հիմք
 • Հավելյալ ամրացման հենք (ընտրելի) art. S132

 Ներառվածաքսեսուարներ.   Հովանոց, ունիվերսալոտքերիձմեռայինտաքծածկոց՝նաևզբոսանքինստատեղիհամար, գնումներիզամբյուղ, պայուսակ:

Ամրությունը

Չափեր և քաշեր

Ռամա. ԾալվածԼ 60 - Ե 27 - Բ 60 սմ. • քաշը՝  7.7 կգ.

Զամբյուղով: Լ 60 - Ե 100 - Բ 123 սմ. • քաշը՝ 12 կգ.

Զամբյուղը/Ներսից՝Լ 33 – Ե 75 – Բ 22 սմ. • Քաշը՝ 4.4 կգ.

Զամբյուղը / ծալված՝Լ 43 – Ե 49.5 – Բ 21.5 սմ. • Քաշը՝  4.4 կգ.

Զբոսասայլակ՝Լ 60 - Ե 94 - Բ 101 սմ. • Քաշը՝  11 կգ.

Car seat՝Լ 44.5 - Ե64 - Բ 58 սմ. • Քաշը 3.7 կգ.

 

Անվտանգություն

 • Եվրոպական  EN1888-1/2 : 2018+A1:2022 հավաստագիր
 • Թեստավորվածարգելակներ: համակարգվածարգելակներիանվտանգությանստուգում
 • 360° պտտվելութեստ. ստուգվումէնաև 3 կետումֆիքսվողամրագոտիները
 • Ծանրաբեռնվածություն: Ստուգվումէզբոսասայլակիդիմացկունությունը՝խոչընդոտներովճանապարհիվրա
 • Ծալվելուցապահովագրողֆիքսատորներիստուգում. Բացառվումէպատահականծալվելնօգտագործմանժամանակ
 • Բացառապեսոչտոքսիկնյութերից (EN71), Չիպարունակումֆտալատներ (directive 2005/84/CE)
 • Դիմացկունությանթեստ: Եվրոպականհամակարգմանչափանիշովսահմանվումէ  72,000 շրջան, Cam-ըապահովումէ 500,000 շրջան
 • Բռնակիևամորտիզացիայիդիմացկունությանթեստ: Ըստեվրոպականհամակարգմանչափանիշիսահմանվումէ 10,000 շրջան,  Cam-ըապահովումէ 30,000

Կատալոգներ

Cam-ի կատալոգ

Ընկերությունն իրավասու է կատարել փոփոխություններ մոդելների հետ ցանկացած ժամանակ առանց տեղեկատվական հայտարարությունների:

Տարբերակներ

close-colors

Տարբերակի կոդը: 935 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

NextEvo 1
NextEvo 2
NextEvo 3
NextEvo 4
NextEvo 5
NextEvo 6
NextEvo 7
NextEvo 8
NextEvo 9

Տարբերակի կոդը: 934 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

NextEvo 1
NextEvo 2
NextEvo 3
NextEvo 4
NextEvo 5
NextEvo 6
NextEvo 7
NextEvo 8
NextEvo 9

Տարբերակի կոդը: 931 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

NextEvo 1

Տարբերակի կոդը: 933 | Ավելացնել ցանկությունների ցանկին Rimuovi dalla wishlist | Անցնել Նախընտրած մոդելների ցուցակ Առաջարկվող մանրածախ գինը: 0.00֏ Ներառված ԱԱՀ

NextEvo 1
>
reset-search

Non ci sono risultati

Կատեգորիաներ

Տեսականի

Cam | Il Mondo del Bambino

Պտտեք էկրանը, որպեսզի հասանելի լինի ամբողջական կայքը