Adatvédelmi irányelvek

Ez az oldal leírja, hogyan kell kezelni a weboldalt az 1963 (Adatvédelmi kódex) és a 679/2016 / EU rendelet (GDPR) alapján az őt megtekintő felhasználók személyes adatainak feldolgozására való hivatkozással.

1. A feldolgozott adatok jellege

Navigáció / adatok használata

A weboldal üzemeltetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftveres eljárások normál működésük során megszereznek néhány olyan személyes adatot, amelyek továbbítása implicit módon kapcsolódik az internetes kommunikációs protokollok használatához. Ez olyan információ, amelyet nem azonosított érdekelt felekkel való összekapcsolás céljából gyűjtöttek, de amelyek természetüknél fogva harmadik felek birtokában lévő adatok feldolgozásával és társításával lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását. Ez az adatkategória magában foglalja a webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy domainneveit, a kért erőforrások Uniform Resource Identifier (URI) jelölésében szereplő címeket, a kérés idejét, a a szervernek küldött kérés, a válaszként kapott fájl mérete, a kiszolgáló által adott válasz állapotát (sikert, hibát stb.) jelző számkód, valamint az operációs rendszerrel és a felhasználó számítógépes környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek.

A felhasználó által önként szolgáltatott adatok

Az e-mailek opcionális, kifejezett és önkéntes elküldése az ezen a webhelyen feltüntetett címekre a feladó címének későbbi megszerzését vonja maga után, amely szükséges a kérések megválaszolásához, valamint az üzenetben szereplő minden egyéb személyes adatot.

A webhely szolgáltatásaihoz való hozzáférés érdekében feldolgozott személyes adatok

  • Contact form:
    E-mail, keresztnév, vezetéknév, vállalat, telefonszám

2. A feldolgozás célja

Az előző 1. pontban leírt navigációs / felhasználói adatokat kizárólag azzal a céllal használják, hogy névtelen statisztikai információkat szerezzenek a webhely használatáról, és ellenőrizzék azok megfelelő működését. Az adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására a webhely elleni számítógépes bűncselekmények esetén.

A webhelyet megtekintő felhasználók által spontán módon megadott személyes adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

  • Vegye fel a kapcsolatot a felhasználóval
  • Statisztikai látogatások a webhelyen
  • Forgalom optimalizálása és elosztása
  • Interakció a szociális hálózatokkal és külső platformokkal

3. A feldolgozás jogalapjai

A felhasználók által spontán módon megadott személyes adatokat a webhelyen történő regisztráció során kifejezett beleegyezésnek megfelelően dolgozzuk fel. Ami a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges műszaki információkat (navigációs / használati adatok) illeti, ezeket az adatokat szükség szerint fogjuk feldolgozni a weboldal optimalizálásához fűződő jogos érdekünk megvalósításához, valamint a teljesítmény és a tartalom javításához.

4. Feldolgozási módszerek és adatmegőrzési időszak

Az adatfeldolgozást manuálisan, vagy informatikai és telematikai eszközök segítségével, közönséges vagy elektronikus levélben végzik. Az adatokat mind a papír, mind az elektronikus fájlokban addig tároljuk, amíg a (2) bekezdésben említett célok eléréséhez feltétlenül szükséges, és mindenképpen, e célok kimerülését követően.
Különleges biztonsági intézkedéseket kell betartani az adatvesztés, a tiltott vagy helytelen használat és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

5. Adatszolgáltatási kötelezettség vagy hatáskör

A navigációs adatoknál megadottakon kívül a felhasználó szabadon megadhatja a webhely különböző szolgáltatásai által kért személyes adatokat. Az ilyen adatok hiányában lehetetlenné válhat a kért adatok megszerzése.

6. A személyes adatok közlése és terjesztése

A weboldalról gyűjtött személyes adatok nem terjednek általános terjesztésre. Ezeket az adatokat a 2. pontban említett célokból az adatfeldolgozásért és az információs rendszerekért felelős személyek, valamint a weboldal műszaki kezeléséért felelős személyek kezelhetik.

7. Az érdekelt felek jogai

Az adatvédelmi jogszabályok (az adatvédelmi kódex 7–10. Cikke és a 679/2016 / EU rendelet 12–22. Cikke) garantálják az érintettek számára azt a jogot, hogy tájékoztatást kapjanak a rájuk vonatkozó adatok feldolgozásáról, valamint a hozzáférés jogát bármikor maguk az adatok, és kérik azok frissítését, integrálását és helyesbítését. Amennyiben a törvényben előírt feltételek teljesülnek, az érintett igényelheti az adatok törlésének, azok kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezeléssel szembeni ellenvetés jogát is, és nem vonhatja maga alá kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéseknek. Ha a személyes adatok feldolgozása az érintett fél beleegyezésén alapul, akkor joga van visszavonni a megadott hozzájárulást.
Jogainak gyakorlása, valamint az alanyokról vagy az alanyok kategóriáiról szóló részletesebb információkért, akikkel az adatokat közlik, vagy akik vezetőként vagy ügynökként ismerik őket, az érintett személy felveheti a kapcsolatot a következő céggel: Cam il mondo del bambino S.p.A.. a következő címek: tel +39 035.4424611 és e-mail cím info@camspa.it.
Ha az érintett személy megsértettnek ítéli meg az Ön jogait, akkor megvédheti magát azzal, hogy panaszt tesz a kezesnél a személyes adatok védelme érdekében

8. Tulajdonos és felelős a feldolgozásért

Az adatkezelő a következő: Cam il mondo del bambino S.p.A., székhelye Via A. Noli Marenzi - 24060 - Telgate - (BG). Az adatfeldolgozók frissített listáját az Adatkezelő székhelyén őrzik.

9. Változások ebben az adatvédelmi irányelvben

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt az adatvédelmi irányelvet, értesítve a Felhasználókat erről az oldalról. Ezért kérjük, gyakran keresse fel ezt az oldalt, utalva az utolsó módosítás dátumára, amely alul szerepel. Abban az esetben, ha a jelen adatvédelmi irányelvben végrehajtott módosításokat nem fogadják el, a Felhasználó kérheti az Adatkezelőt személyes adatainak eltávolítására. Eltérő rendelkezés hiányában a korábbi adatvédelmi irányelvek az addig gyűjtött személyes adatokra is érvényesek.

reset-search

Non ci sono risultati

Kategóriák

Termékek

Cam | Il Mondo del Bambino

Forgasd el a képernyőt, hogy maximális élményt tudjunk nyújtani