Πολιτική απορρήτου

Η σελίδα αυτή περιγράφη τον τρόπο διαχείρισης του ιστοτόπου αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών οι οποίοι το συμβουλεύονται, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα Legislative Decree 196/2003 (Κωδικός Απορρήτου) και τον Κανονιμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 (GDPR).

1. Φύση των επεξεργασμένων δεδομένων

Δεδομένα πλοήγησης / χρήσης

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική τους λειτουργία, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται αμπό τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει IP διευθύνσεις και ονόματα τομέα των χρησιμοποιούμενων από τους χρήστες υπολογιστών που συνδέονται με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις στην ένδειξη Uniform Resource Identifier (URI) των απαιτούμενων πόρων, τη χρονική στιγμή της αίτησης, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο υποβολής της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε κατά την απόκριση, τον αριθμητικό κώδικα που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δόθηκε από το διακομιστή (επιτυχία, σφάλμα κτλ) και άλλες παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον εργασίας του χρήστη.

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από το χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή των e‐mails στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διύθυνσης του αποστολές, απαραίτητη για την απόκριση στα αιτήματα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.

Cookie - Δείτε σχετικές πληροφορίες.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται προς επεξεργασία για πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου

  • Φόρμα επικοινωνίας:
    Email, Όνομα, Επίθετο, Εταιρεία, Αριθμός τηλεφώνου

2. Σκοπός επεξεργασίας

Η πλοήγηση / χρήση δεδομένων, η οποία περιγράφεται προηγουμένως στο σημείο 1, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και για τον έλεγχο της σωστής του λειτουργίας. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση των ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτορνικών εγκλημάτων κατά του ιστοτόπου.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες που συμβουλεύονται τον ιστότοπο, θα υποβληθούν προς επεξεργασία για τους εκόλουθους σκοπούς:

  • Επικοινωνήστε με το χρήστη
  • Στατιστικες επισκέψεις στον ιστότοποStatistics visits to the site
  • Βελτιστοποίηση και διανομή επισκεψιμότητας
  • Αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες

3. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται αυθόρμητα από τους χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συναίνεση που εκφράζεται κατά την εγγραφή στον ιστότοπο. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας (πλοήγηση / χρήση δεδομένων), αυτά τα δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία όπως απαιτείται για την επιδίωξη του νόμιμου ενδιαφέροντός μας για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας, καθώς και για τη βελτίωση των επιδόσεων και του περιεχομένου.

4. Μέθοδοι επεξεργασίας και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων θα διεξάγεται είτε χειροκίνητα ή με τη βοήθεια πληροφοριακών και τηλεματικών μέσων μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα θα αποθηκευθούν τόσο αρχεία χαρτιού όσο και σε ηλεκτρονικά αρχεία για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 και σε κάθε περίπτωση, μετά την εξάντληση αυτών των σκοπών.
Τηρούνται ειδικά μέτρα ασφαλείας προς αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημενης πρόσβασης.

5. Υποχρέωση ή εξουσία παροχής δεδομένων

Εκτός από αυτά που καθορίζονται για δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τις διάφορες υπηρεσίες του site. Αποτυχία παροχής τέτοιων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία απόκτησης όσων έχουν ζητηθεί.

6. Επικοινωνία και διάδοση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο δεν υπόκεινται σε γενική διάδοση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στο σημείο 2, από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των δεδομένων και τα συστήματα πληροφοριών, καθώς και από τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την τεχνική διαχείριση του ιστοτόπου.

7. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών

Η νομοθεσία περί απορρήτου (άρθρα 7‐10 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άρθρα 12‐22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016) εγγυάται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν και το δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στα ίδια τα δεδομένα και να ζητούν την ενημέρωσή, την ολοκλήρωση και την διόρθωσή τους. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να διεκδικήσει το δικαίωμα ακύρωσης των δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας δεδομένων αντίθεσης στην επεξεργασία, χωρίς να υπόκειται σε αποφάσεις βασιζόμενες απκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, αυτός / αυτή έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την παραχωρήσασα συγκατάθεση.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ή με τις κατηγορίες των θεμάτων στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα ή που τα γνωρίζουν ως διαχειριστές ή πράκτορες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την Cam il mondo del bambino S.p.A. στην παρακάτω διεύθυνση: τηλ. +39 035.4424611 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@camspa.it.
Εάν ο ενδιαφερόμενος θεωρήσει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας συμπληρώνοντας καταγγελίας στον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων

8. Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος για την επεξεργασία

Ο ελεγκτής δεδομένων είναι η εταιρεία Cam il mondo del bambino S.p.A., με έδρα στην διεύθυνση Via A. Noli Marenzi - 24060 - Telgate - (BG). Η ενημερωμένη λίστα των επεξεργαστών δεδομένων διατηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Ελεγκτή Δεδομένων.

9. Αλλαγές σε αυτή την πολιτική απορρήτου

Ο Ελεγκτής Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την πολιτική απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστυες αυτής της σελίδας. Για το λόγο αυτό, να συμβουλεύεστε τακτικά τη σελίδα αυτή, σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, η οποία αναφέρεται στο τέλος. The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by notifying Users of this page. Please therefore consult this page often, referring to the date of the last modification indicated at the bottom. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αλλαγών που έγιναν σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων να αφαιρέσει τα προσωπικά του δεδομένα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η προηγούμενη πολιτική απορρήτου θα συνεχίσει να ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέχρι τότε.

reset-search

Non ci sono risultati

Κατηγορίες

Προϊόντα

Cam | Il Mondo del Bambino

Περιστρέψτε την οθόνη για να απολαύσετε πλήρως τον ιστότοπο της Cam