Serwis obsługi

Najlepsząopiekąsąpieszczoty Mamy!

Wiemy to wszyscy, najlepszym rozwiązaniem problemów dzieci jest ich mama. Z naszymi produktami jest tak samo: także nimi zajmuje si firma „matka”. Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy dla twojego artykułu, prosimy o skontaktowanie sięze sprzedawcą Cam u którego zakupiłe produkt i posiadasz dowód zakupu. Ten następnie skontaktuje się z nasząfirm aby uzyskaćwskazówki tak aby jak najlepiej rozwiązać twój problem.

Wszystkie inne informacje uzyskasz kontaktując si z naszym wyspecjalizowanym zespołem z Centrum Obsługi:

+39 035.4424611
(poniedziałek-piątek 8.00-12.00 / 13.30-17.30)


Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Gwarancja jakości

Dlaczego Jakość Idzie Razem Z Niezawodnością

Produkty Cam s produkowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości w ramach istniejących przepisów europejskich i sągwarantowane dyrektywą1999/44/CE.

Gwarancja przewiduje wymianęlub napraw bez ponoszenia kosztów – w przeciągu 6 miesięcy od daty zakupu produktu lub częci które sąwadliwe a wada ta jest wadą fabryczn. Po upływie 6 miesięcy od daty zakupu, firma w dalszym ciągu gwarantuje obsługę swoich produktów do upływu maksymalnie 2 lat, przy czym po upływie tego czasu każdy przypadek będzie rozważany indywidualnie. Serwis obsługi przewiduje napraw produktu lub wymianę czści po dokonaniu płatności lub bez opłat w zależności od danego przypadku.

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dołączonym paragonem dokumentującym zakup w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej Cam i datą zakupu.

Gwarancja nie jest ważna w przypadku gdy produkt lub jego częci miałby byćuszkodzone w skutek:
– nie odpowiedniego używania lub do celów innych niżwymienionych w instrukcji obsługi;
– nieprawidłowego montażu, zaniedbania, nieostrożnego użytkowania lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie;
– zużycia w wyniku korzystania (np. koła, obicie, itp.);
– napraw wykonanych przez osoby trzecie lub nieautoryzowanych punktów sprzedaży;
– okoliczności nie wynikających z wad fabrycznych.

 

Odstępstwo od odpowiedzialności

Użytkowanie produktów

Jest Jeden Klucz Który Naprawia Wszystko: Nazywa Się Dbało.Ć

Tak właśnie, także przedmioty potrzepuj opieki i dbałości tak jak dzieci. Tak jak one musząbyćosłonięte i zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych ale przede wszystkim wymagająmałych gestów które pozwolązmniejszyćcięar upływającego czasu. Posłuchaj naszych wskazówek tak aby twoje dziecko miało zawsze maksimum komfortu a produkt był perfekcyjny jak w dniu zakupu.

 • Doradza sięsystematyczne wycieranie częci plastikowych wilgotną szmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Doradza sięod czasu do czasu wycieranie czści mechanicznych wilgotnąszmatką a następnie smarowanie silikonem w sprayu;
 • Zaleca si w przypadku używania w terenie (duża ilośkurzu, błoto)przecieranie i smarowanie silikonem w sprayu kół aby zapewnićmaksymalnąpłynnośruchu;
 • Wykończenia zdejmowane pierzemy w wodzie, w temperaturze (max 30° C) detergentami do tkanin delikatnych. Nie pra w pralce. Nie wirowa. Nie wybiela. Nie praćchemicznie. Nie prasowa. Suszyćw cieniu. Praćpo lewej stronie tkaniny dekorowane kryształkami;
 • W przypadku gdy częci metalowe ulegnązmoczeniu zaleca sięwysuszenie za pomocąszmatki aby zapobiec rdzy;
 • Należy okresowo kontrolować prawidłowośdziałania mechanizmów otwierania i zamykania wózka, hamulce, blokowanie/odblokowanie kół obrotowych, tak aby adna cz nie uległa uszkodzeniu lub zużyciu (np. nie dokręcone śruby);
 • Wymienićbezzwłocznie ewentualne uszkodzone częci;
 • Nigdy nie używaćczęci zamiennych innych niżte zatwierdzonych przez producenta lub dystrybutora.
 • Doradza sięsystematyczne wycieranie częci plastikowych wilgotną szmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Doradza si od czasu do czasu częci wycieranie częci mechanicznych wilgotn szmatk a następnie smarowanie silikonem w sprayu;
 • Przechowywa w suchym m miejscu. Nie wystawiaćna działanie czynników atmosferycznych takich jak woda, deszcz, nieg, wilgo lub mocne słońce;
 • Nie pozostawia w pobliżu ognia lub mocnego ródła ciepła (kominek, ogrzewanie elektryczne lub gazowe) aby zapobiec ewentualnemu zapaleniu;
 • W przypadku gdy częci metalowe ulegn zmoczeniu zaleca się wysuszenie za pomocąszmatki aby zapobiec rdzy;
 • Należy okresowo kontrolowa prawidłowe działanie mechanizmów blokujących i regulacji wysokości, tak aby adna częnie uległa uszkodzeniu lub zużyciu;
 • Wymieni bezzwłocznie ewentualne uszkodzone częci;
 • Nigdy nie używa częci zamiennych innych ni te zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
 • Doradza si systematyczne wycieranie czści plastikowych wilgotnąszmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Doradza sięod czasu do czasu wycieranie czści mechanicznych wilgotn szmatką a następnie smarowanie silikonem w sprayu;
 • Przechowywa w suchym miejscu. Nie wystawiaćna działanie czynników atmosferycznych takich jak woda, deszcz,śnieg, wilgo lub mocne słońce;
 • Nie pozostawia w pobliżu ognia lub mocnegoźródła ciepła (kominek, ogrzewanie elektryczne lub gazowe) aby zapobiec ewentualnemu zapaleniu;
 • W przypadku gdy czści metalowe ulegnązmoczeniu zaleca si wysuszenie za pomoc szmatki aby zapobiec rdzy;
 • Należy okresowo kontrolowa prawidłowe działanie mechanizmów zapinania i regulacji wysokości, tak abyżadna cz nie uległa uszkodzeniu lub zużyciu;
 • Wymienićbezzwłocznie ewentualne uszkodzone czści;
 • Nigdy nie używa częci zamiennych innych niżte zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
 • Doradza si systematyczne wycieranie częci plastikowych wilgotn szmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Wykończenia zdejmowane pierzemy w wodzie w temperaturze (max 30° C) detergentami do tkanin delikatnych. Nie praćw pralce. Nie wirowa. Nie wybiela. Nie praćchemicznie. Nie prasowa. Suszyćw cieniu. Pra po lewej stronie tkaniny dekorowane kryształkami;
 • Nie pozostawia w pobliżu ognia lub mocnego źródła ciepła (kominek, ogrzewanie elektryczne lub gazowe) aby zapobiec ewentualnemu zapaleniu;
 • Nie smarowaćczści ruchomych;
 • Kontrolowa okresowo prawidłowe działanie mechanizmów elektronicznych, tak aby adna częnie uległa uszkodzeniu lub zużyciu;
 • Wymieni bezzwłocznie ewentualne uszkodzone częci;
 • Nigdy nie używa czści zamiennych innych ni te zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
 • Doradza się systematyczne wycieranie czści plastikowych wilgotnąszmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Przechowywa w suchym miejscu. Nie wystawia na działanie czynników atmosferycznych takich jak woda, deszcz, śnieg, wilgoć lub mocne słońce;
 • Nie pozostawia w pobliżu ognia lub mocnegoźródła ciepła (kominek, ogrzewanie elektryczne lub gazowe) aby zapobiec ewentualnemu zapaleniu;
 • Nie siada na poręczy;
 • Kontrolowaćokresowo prawidłowe działanie czści odpowiedzialnych za składanie/rozkładanie, tak aby adna cz nie uległa uszkodzeniu lub zużyciu;
 • Wymieni bezzwłocznie ewentualne uszkodzone częci (np. rączki, siatka, poręcz);
 • Nigdy nie używaćczęci zamiennych innych niżzatwierdzonych przez producenta lub dystrybutora.
 • Doradza sięsystematyczne wycieranie częci plastikowych wilgotnąszmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Przechowywaćw suchym miejscu. Nie wystawiaćna działanie czynników atmosferycznych takich jak woda, deszcz, nieg, wilgoć lub mocne słońce;
 • Nie pozostawiaćw pobliżu ognia lub mocnegoźródła ciepła (kominek, ogrzewanie elektryczne lub gazowe) aby zapobiec ewentualnemu zapaleniu;
 • W przypadku gdy czści metalowe ulegnązmoczeniu zaleca sięwysuszenie za pomocąszmatki aby zapobiec rdzy;
 • Należy okresowo kontrolować prawidłowe działanie mechanizmów, tak aby żadna cz nie uległa uszkodzeniu lub zużyciu (poluzowane śruby, uszkodzone szwy);
 • Wymienićbezzwłocznie ewentualne uszkodzone czści;
 • Nigdy nie używaćczęci zamiennych innych ni zatwierdzonych przez producenta lub dystrybutora.
 • Doradza się systematyczne wycieranie cęści plastikowych wilgotną szmatk. Nie używać rozpuszczalników i ich pochodnych;
 • Wykończenia zdejmowane pierzemy w wodzie w temperaturze (max 30° C) detergentami do tkanin delikatnych. Nie prać w pralce. Nie wirowa. Nie wybiela. Nie praćchemicznie. Nie prasowa. Suszy w cieniu. Pra po lewej stronie tkaniny dekorowane kryształkami;
 • Nie smarowaćczęci ruchomych;
 • Kontrolowaćokresowo prawidłowe działanie mechanizmów, tak aby żadna cz nie uległa uszkodzeniu lub zużyciu;
 • Wymienićbezzwłocznie ewentualne uszkodzone części;
 • Nigdy nie używaćczęci zamiennych innych ni zatwierdzonych przez producenta lub dystrybutora.

FAQs

Frequently Asked Questions.

Odkryliśmy, że nie tylko dzieci lubią zadawać pytania, ale również mamy i tatusiowie. Dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty, odnajdziesz informacje na temat cech poszczególnych produktów, bezpieczeństwa, dostępność kolorów w aktualnej kolekcji i filmy demonstracyjne, które pokazują krok po kroku sposób użytkowania.

Sekcja Punkty Sprzedaży na stronie internetowej zawiera listę sklepów autoryzowanych Cam w Polsce, z podziałem na województwa z adresem i numerem telefonu.

Cam radzi: system modularny złożony z wózka , spacerówki i fotelika samochodowego (gr.0+); krzesełko do karmienia, przewijarka z wanienką; leżaczek do odpoczynku, kojec i chodzik do zabawy.

Cam radzi: fotelik samochodowy odpowiedni do wagi dziecka, wanienka i przewijarka, łóżeczko turystyczne.

Na stronie internetowej Cam jest możliwość „przekartkowania” katalogu z aktualną ofertą, ściągnąć w formacie PDF lub wypełnić formularz aby otrzymać egzemplarz prosto do domu.

Wszystkie produkty Cam posiadają załączoną instrukcję obsługi , zawierającą informacje dot. korzystania z danego produktu. Jeśli przez przypadek zagubiłeś instrukcję, zadaj nurtujące Cię pytanie wysyłając maila na adres: servizioassistenza@camspa.it.

Na stronie internetowej wewnątrz sekcji Centrum Obsługi, znajdują się wszystkie niezbędne informacje i rady dotyczące konserwacji i korzystania z naszych produktów.

Aby uzyskać pomoc w sprawie części zamiennych, w pierwszej kolejności zwróć się do sprzedawcy produktu u którego nabyłeś towar (musisz posiadać dowód zakupu) lub zwróć się bezpośrednio do naszego Serwisu Obsługi dzwoniąc pod numer +39 035.442611 (pon.-pt. 8.00-12.00/13.30-17.30).

Produkty Cam posiadają gwarancję zgodnie z dyrektywą 1999/44/CE, która przewiduje wymianę lub naprawę gratis do 6 m-cy od daty zakupu produktu lub części, które posiadają wady fabryczne. Po upływie 6 m-cy firma gwarantuje pomoc do 2 lat od daty zakupu, po upływie tego czasu firma ocenia możliwość pomocy oddzielnie dla każdego przypadku. Skonsultuj się z Sekcją Gwarancja Jakości na stronie internetowej Cam aby uzyskać więcej informacji na temat warunków gwarancji.

Aby uzyskać informację nt. cen zwróć się bezpośrednio z Serwisem Obsługi dzwoniąc pod numer +39 035.4424611 (pn.-pt. 8.00-12.00/13.30-17.30) lub wysyłając mail na adres: sales@camspa.it.