עיתונות ותקשורת

אין צורך במשקפיים כדי לראות בעיני הילד.

המבוגרים באמת מוזרים. אם הם רואים עץ, לדוגמא, הם חושבים שהם רואים רק עץ. הם לא מבינים שזה יכול להיות בית של ציפור קטנה, כפר של עלים, מדרגות לשמיים. אם הם רק היו יודעים זאת, הכל היה קל יותר: השמעת צלילים, השכבה, רכיבה על מטאטא, הכל היה מהנה ביותר. למזלנו, לקאם יש תקשורת שיווקית דמיונית שעוזרת לכולם לראות דרך עיני הילד.

עיתונות

placeholder

מימון

ידוענים

Stefano Accorsi e Bianca Vitali
Chi, 03.05.2017
Stefano Accorsi e Bianca Vitali,<br />Oggi, 08.06.2017
Ana Moya Calzado, <br /> Instagram, 13.10.2016
Ana Moya Calzado, <br /> Instagram, 13.10.2016
Nina Palmieri
Facebook & instagram
27.11.2017
Simone Montedoro,<br />Diva&Donna, 15.12.2014
Simone Montedoro,<br />Diva&Donna, 15.12.2014
Carlo Conti,<br />Chi, 20.10.2014
Simone Montedoro,<br />Diva&Donna, 16.09.2014
Simone Montedoro,<br />Diva&Donna, 16.09.2014
Simone Montedoro,<br />Diva&Donna, 16.09.2014
Francesca Tocca e Raimondo Todaro,<br />Visto, 07.12.2013
Alessia Fabiani,<br />Web, 01.10.2013
Alessia Fabiani,<br />Web, 01.10.2013
Alessia Fabiani,<br />Web, 01.10.2013
Alessia Fabiani,<br />Web, 01.10.2013
Alessia Fabiani,<br />Web, 01.10.2013
Alessia Fabiani,<br />Web, 01.10.2013
Bruno Cabrerizo,<br />Web, 07.07.2013
Bruno Cabrerizo,<br />Web, 07.07.2013
Raffaella Fico e Mario Balotelli,<br />Chi, 13.02.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Domenicalive, 27.01.2013
Hoara Borselli,<br />Top, 24.01.2013
Jessica Mazzoli e Marco Castoldi in arte Morgan,<br />Novella 2000, 10.01.2013
Jessica Mazzoli e Marco Castoldi in arte Morgan,<br />Novella 2000, 10.01.2013
Alessia Fabiani,<br />Nuovo, 03.01.2013
Luca Calvani,<br />Top, 02.01.2013
Raffaella Fico e Mario Balotelli<br />Chi, 19.12.2012
Hoara Borselli,<br />Diva&Donna, 18.12.2012
Luca Calvani,<br />Vero, 13.12.2012
Raffaella Fico e Mario Balotelli,<br />Striscia la notizia, 13.12.2012
Raffaella Fico e Mario Balotelli,<br />Striscia la notizia, 13.12.2012
Raffaella Fico e Mario Balotelli,<br />Striscia la notizia, 13.12.2012
Hoara Borselli,<br />Nuovo, 01.11.2012
Tania Zamparo,<br />Nuovo, 18.10.2012
Tania Zamparo,<br />Di Pió, 05.10.2012
Tania Zamparo,<br />Web, 28.09.2012
Tania Zamparo,<br />Web, 28.09.2012
Tania Zamparo,<br />Web, 28.09.2012
Tania Zamparo,<br />Web, 28.09.2012
Tania Zamparo,<br />Web, 28.09.2012
Vero, Hoara Borselli,<br />Vero, 04.10.2012
Vero, Hoara Borselli,<br />Vero, 04.10.2012
Giovanna Mezzogiorno,<br />Novella 2000, 21.09.2012
Giovanna Mezzogiorno,<br />Novella 2000, 21.09.2012
Francesco Silvestre in arte Kekko (Modà),<br />Chi, 23.05.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart,<br />Di Pió, 19.05.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Novella 2000. 03.05.2012
Giovanna Mezzogiorno<br />Vero, 13.04.2012
Giovanna Mezzogiorno<br />Vero, 13.04.2012
Giovanna Mezzogiorno<br />Vero, 13.04.2012
Giovanna Mezzogiorno<br />Vero, 13.04.2012
Giovanna Mezzogiorno<br />Vanity Fair, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani<br />Web, 08.02.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Vero, 20.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Vero, 20.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart<br />Web, 11.01.2012
Vogue Bambini,<br />Settembre / Ottobre 2011
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti<br />Vero, 07.05.2010
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti<br />Diva&Donna, 04.05.2010
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti<br />Vanity Fair 10.03.2010
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti<br />Vanity Fair 10.03.2010
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti<br />Vip, 13.04.2010
Nicoletta Romanoff e Giorgio Pasotti<br />Oggi, 03.03.2010
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006
Simona Ventura,<br />Visto, 11.08.2006