Контакт

ЩЕ СТАНЕМ ЛИ ПРИЯТЕЛИ?

Когато опознаеш някого и станете приятели, можете да правите много неща заедно. Разкажете ни за себе си и да ни питайте за информация, като попълните следния формуляр. Ние ще се радваме да отговорим на вашите най-интересните въпроси, възможно най-бързо след като ги получим.

Captcha: *
8 + 5 =

В противен случай, моля свържете се с нас на следния адрес:
Via G. Micca, 5 – 24064
Grumello del Monte (Bg) – Italy
Телефон: +39 035.4424611
Факс: +39 035.4424612/613
E-mail: info@camspa.it