Упътване за безопасност на път

ПОЕМЕТЕ ПО НАЙ-БЕЗОПАСНИЯ ПЪТ С ФИРМА CAM.

За мен може да е много забавно да изляза навън с нашата „бръм-бръм”, но това е истинска трагедия за мама и татко. Искам да кажа „здравей” на птичките, искам да броя дърветата и да заспя по един удобен начин, в ръцете на мама. Но никой не ми каза, че най-важното нещо е, че всяко дълго или кратко пътуване в колата, трябва да бъде безопасно – винаги.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, ДОКАТО ПЪТУВАМЕ В КОЛАТА?

5/14
4/8
77%
40%
70%
100
10.000
66%
15%
(Източник: Istat и Европейската здравна организация)
 1. Винаги използвайте столче за автомобил, което отговаря на изискванията за безопасност и подходящо на тегло и морфология на детето.
 2. Монтирайте столчето за кола като следвате внимателно инструкциите.
 3. Преди да монтирате столчето за кола, уверете се, че сте проверили на коя седалка от вашата кола (предна, задна, странична или задна в средата) може да монтирате.столчето. Винаги монтирайте столчето на места, които са позволени в инструкцията за употреба.
 4. Преди да седне детето в столчето, проверявайте дали е монтирано правилно.
 5. Винаги използвайте предпазния колан на столчето за кола, дори за много кратки разстояния.
 6. Давайте добър пример на вашето дете, като използвате коланите на автомобила, дори за много кратки разстояния.
 7. Ако е възможно, винаги монтирайте столчето за кола на задните седалки на вашия автомобил, за по-голяма безопасност на детето в случай на злополука.
 8. Никога не поставяйте столчето за кола на предната седалка на вашия автомобил, оборудван с въздушна възглавница, освен в случай, че не сте я деактивирали.
 9. Винаги помнете, че когато държите в ръце вашето дете, особено на предната седалка, съществува риск от нараняване или смърт.
 10. Ако по време на пътуване вашето дете се изнерви или умори, спрете и се опитайте да го успокоите във вашите ръце или отидете на кратка разходка.
 11. След пътен инцидент (дори много малка пътна злополука), подменете столчето за кола, защото корпусът на столчето може да бъде повреден и това да рискува безопасността на вашето дете.
 1. Коя е най-безопасната позиция, където да се монтира столчето за автомобил?
  Столчето за автомобил трябва да се монтира по правилен начин и детето трябва да бъде обезопасено. Най-безопасното място за монтиране на столчето за кола е по средата на задната седалка, понеже това място е най- защитено в случай на преден или страничен удар.
 2. Какъв риск съществува, когато детето е в колата?
  По принцип структурата на детското тяло е по-слаба в сравнение с тази на възрастен и следователно е по-вероятно да бъде наранено. Едно дете, което пътува без столче за кола или в столче за кола, което не отговаря на изискванията за безопасност, или не е подходящо за неговото тегло и не е монтирано правилно, рискува да се нарани сериозно (много силни удари върху предното табло, предното стъкло или предните седалка на автомобила), дори в случай на лека злополука или внезапно спиране.
 3. Възможно ли е да се измери рискът в случай на злополука?
  По време на пътни злополуки има много сили, които трябва да се вземат под внимание, защото кинетичната енергия на всички пътници зависи от масата на тялото, която трябва да се умножи по квардрата на скоростта. Например, в случай на удар при 40 км/ч, едно дете, което тежи 16 kg, става като с тегло of 1.000 kg, ако не е правилно поставено в столчето за кола. И един удар при 50 км/ч може да бъде сравнен с падане от третия етаж на сграда.
 4. Има ли закон, който да указва как децата трябва да пътуват в автомобил?
  В Италия има правила за движения по пътищата (чл.172), които указват как трябва да се пътува в кола с деца. Съгласно тези норми, пътниците от 0 до 12 години и височина, по-малка от 1,50 м, се обезопасяват чрез хомологирана система за обезопасяване, която отговаря на теглото/височината на детето. Съществува и Европейски стандарт за сигурност ЕСЕ R44.04, който определя 5 групи, според килограмите, ръста и височината на детето: група 0, група 0+, група 1, група 2 и група 3.
 5. Какви санкции има, ако нарушите правилата?
  Ако водачът на автомобила не използва предпазен колан, който се изисква от закона, той рискува да бъде глобен от 80 до 323 евро и ще загуби точки от неговата офьорска книжка. Ако един от родителите на детето е пътник в колата – без да шофира – законът няма да глоби шофьора, а родителя. Не забравяйте, че в случай на инцидент, най-лошото е, че се чувствате виновни за вашето дете.

Как да направим своя избор

БЕЗОПАСНОСТТА ВИНАГИ Е ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР.

Винаги изпадам в паника, когато трябва да избирам нещо, независимо дали е кашата в ресторанта или нова играчка, или пък моята Бръм Бръм седалка. Едно от най-важните неща е да проверя номера на одоборението на моето столче за кола. Но мама и татко винаги знаят кое е най-доброто за мен, и това, което е сигурно, че избирайки безопасността, те винаги правят правилния избор.

ДА ИГРАЕМ НА „БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА НА ПЪТ”!

Напишете вашите лични данни и разберете кое столче за кола е най-подходящо за вашето дете.
Има ли вашата кола Isofix конектори?
Предпочитате ли да имате отделно столче за автомобил за всeки етап от растежа на вашето дете?
Използва ли Вашето дете колана на столчето за кола?

Първата стъпка към безопасността е да изберете правилно вашето столче за кола, на основата на Евпропейското законодателство, което препоръчва да се има предвид не толкова възрастта, колкото теглото на детето. Но това не е всичко. Дори и морфологията на бебето е важен аспект, който трябва да се има предвид, защото само подходящото столче, избрано по правилния начин, осигурява максимално ниво на защита.

Група 0 от 0 до 10 kg от раждането до 9 месеца
Група 0+ от 0 до 13 kg от раждането до 12 месеца
Група 1 от 9 до 18 kg от 9 месечна възраст до 4 години
Група 2 от 15 до 25 kg от 3 до 6 годишна възраст
Група 3 от 22 до 36 kg от 5 до 12 годишна възраст

Не е лесно да се избере столче за автомобил, подходящо за всяка възрастова група. Поради тази причина е много важно да се разбере значението на етикетите, обръщайки внимание на всички идентификационни данни.

КАК ДА ЧЕТЕМ ЕТИКЕТА

 • Кога трябва да смените настоящото столче за автомобил?
  Ако бебето може да седи седнало без чужда помощ, ако надвишава максимално допустимата граница за тегло, или неговата височина е на път да надхвърли облегалката за глава, то би било правилно да се премине от група 0+ към група 1. Ако бебето ви тежи повече от максималното тегло и нивото на очите му е по-високо от най-високата точка, би било добре да се премине от група 1 към група 2-3.
 • 2. Може ли столчето за кола да бъде подходящо за няколко групи?
  На пазара се предлагат столчета за автомобил, които се наричат мултифункционални столчета, те покриват различни възрастови групи и тегло. Тествани са за различни групи и могат да следват растежа на детето. Това е тяхното предимство.
 • Защо е по-добре да си купите специално столче за автомобил за всяка група?
  Специфичните столчета за кола, които са предназначени единствено към една група, са идеалния вариант, защото оптимизират функциите си за отделната възраст и тегло на детето. Те са по-подхдящи за морфологията на детето. Нещо повече отделните групи предлагат по голямо удобство и комфорт, като група 0+ мулти функции или регулиращото се гръбче на група 1.

Isofix система

ПО-ДОБРЕ Е ДА ИГРАЯТ БЕЗОПАСНО, ДОКАТО ПЪТУВАТ ДЕЦАТА В КОЛАТА.

Всеки път когато тръгваме да пътуваме с кола, ние винаги се разтревожваме: не мога да заспя, моят татко не може да открие правилния път, мама не може правилно да ме обезопаси. За щастие вече има супер инновативна система за фиксиране на столчето за кола директно към рамата на моето бръм бръм: това е системата Isofix и тя ни кара да се чувстваме много спокойни.

КАКВО Е ISOFIX СИСТЕМА?

КАКВО Е ISOFIX СИСТЕМА?

Isofix система е най-иновативната система за сигурност, която позволява столчето за автомобил да бъде закрепено към тялото на колата. Тя се състои от 2 стандартни конектора, с помощта на които не трябва да обезопасявате столчето за кола чрез предпазните колани. Тя гарантира максимална степен на безопасност в случай на злополука, благодарение на трета точка на закрепяне, наречена “Горен Ограничител”, която се намира зад облегалката и предотвратява столчето от каквото и да е движение. Лесно и бързо се монтира като осигурава правилен монтаж и в същото време минимизира риска от възникване на грешки при инсталирането.

Когато си купувате столче за автомобил е хубаво да проверите дали то е подходящо за вашата кола. Има различни видове Isofix системи:

 • специална: Isofix система, разработена по специално изискване на даден производител на автомобили. Тя е подходяща единствено за специфичен модел автомобили ( или подобни на същия производител)
 • полу универсална: има 2 стандартни конектора на основата на столчето за кола и предна опора/ крак. Подходяща за определени модели автомобили.
 • Универсална: система с 2 конектора, намиращи се на основата на столчета за автомобил и трета точка на закрепяне зад облегалката на столчето. Може да бъде използвана при повечето автомобили, оборудвани с универсална система Isofix.

Точката на закрепяне на горния ограничител се променя в зависимост от колата: прочетете в инструкцията на вашата кола, за да се уверите къде е разположена- зад облегалката на седалката, в багажника или на покрива.

top tether

Всички нови автомобили, произведени след 2006 година имат вече включена Isofix система или тя е опция. От 2011 тя вече е задължителна за всички нови автомобили. Ето защо на всички нови модели автомобили, считано от 2011 година, може да инсталирате всяко столче за автомобил с универсални Isofix конектори.

Столчета за автомобил

СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТ.

Харесва ми да пораствам, дори ако понякога това е много сложно, защото всичко върви наопаки. Колкото повече пораствам, толкова нещата стават по-малки: моето плюшено мече, моите любими малки обувчици и дори моето столче за кола се смалява и смалява! За мое щастие, CAM винаги предлага правилното столче за кола за мен. Ами ако стана великан?

ПРОДУКТОВА ГАМА СТОЛЧЕТА ЗА АВТОМОБИЛ:

Пълната гама столчета за автомобил, която съпровожда вашето дете от раждането до възрастта, определена от закона чрез специфични групи или няколко групи.

Преди да закупите столче за автомобил, уверете се, че:

 • столчето е подходящо за теглото на вашето дете
 • морфологията на бебето трябва да се вземе предвид, ако е необходимо тествайте столчето като поставите дете вътре в него
 • столчето за кола е в съответствие в приложимите Европейски изисквания
 • столчето за кола е подходящо за вашия автомобил
 • вашето дете може да бъде обезопасено към седалката на автомобила по лесен и бърз начин.

Европейският стандарт за сигурност ECE R44/04 обяснява всички правила за пътуване с автомобил и определя 5 групи столчета, които се определят от теглото на детето. Този стандарт задължава използването на столчета за автомобил от раждането до 36 kg. Той определя, че всички деца, които са с тегло до 9 kg, трябва да бъдат поставяни в посока обратна на движението на задна седалка на автомобила или дори на предната, но винаги когато е деактивирана въздушната възглавница.

Би било добре тази позиция да се използва възможно най-дълго (дори когато детето е над 10 kg и структурата на тялото на бебето позволява), понеже това е най-безопасното положение в случай на инцидент: защитава вашето дете в случай на предни и странични удари. Препоръчително е да се спазват указанията, дадени от производителя, описани в инструкциите по време на монтирането и употребата.

Изпитване на удар

ДОВЕРИЕТО ДА СЕ ПЪТУВА ПО НАЙ-БЕЗОПАСНИЯ НАЧИН.

Винаги се чудя как мама знае, че се чувстам безопасно в моето столче за кола. Вероятно защото моят татко го избра. Или защото те имат доверие на CAM, които тестват техните столчета за автомобил в най-добрите европейски лаборатории. Но аз не вярвам, докато не видя. Поради тази причина беше създадено изпитванията за удар, за да успокоят такива стахливци като мен.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕСТА ПРИ УДАР:

Всички изпитвания на удар са извършени от най-добрите европейски лаборатории за проверка на безопасността на всички столчета за кола на CAM.
Вижте всички видео клипове, за да се убедите, че отав е истина!

Изпитване на удар се извършва, за да се провери безопасността на столчетата за автомобил и техните компоненти и по-специално, да се провери тяхното съответствие с действащите закони. Обикновено това е нещо, което производителите изискват да бъде извършено от националните или международни власти. Тези лаборатории извършват тестване на столчетата за автомобил, съгласно стандартите за безопасност. След изпитване на столче за кола, някои лаборатории или организации определят класифициране на изпитваното столче, което обикновено се изразява, започвайки от 1 до 5 и сертифицира качеството на продукта.

Всичи модели столчета за автомобил на Cam са преминали успешно теста на CSI, Италианска лаборатория за сертифициране и анализ, един от най-признатите органи в Европа и извън нея за сертифициране и качество. Динамични тестове симулират преден и страничен удар при съответно 50 км/ч и 30 км/ч, в съотвествие с Евпропейския стандарт ECE R44/04, както и тест за преобръщане.

Поддръжка

ОБСЛУЖВАНЕ НАПРАВИ СИ САМ.

Днес разбрах, че столчета за автомобил също трябва да бъдат преглеждани от време на време, като моята Бръм Бръм. Моят татко казва, че това е наша работа – да ги пазим чисти и да проверяваме дали всичко е наред. Така, че днес ние станахме механици и извършихме нашата първа поддръжка: беше забавно и вече сме готови за път.

ПРАВИЛА ЗА ПОДДРЪЖКА.

 1. Периодично почиствайте пластамасовите части с мокра кърпа. Не използвайте разтворители и други подобни.
 2. От време на време почиствайте движещите се части с мокра кърпа и смазвайте със силиконов спрей.
 3. Съхранявайте на сухо място. Не излагайте продукта на атмосферни влияния като вода, дъжд, сняг, влажност или силно слънце.
 4. Не съхранявайте продукта в близост до огън или друг източник на топлина (електрическо отопление или газ), за да избегнете опасност от пожар.
 1. В случай, че металните части се намокря, подсушете с мека кърпа, за да избегнете появата на ръжда.
 2. Периодично проверявайте изправността на сгъващите механизми и механизмите за регулиране на височината, както и за повредени части (разхлабени винтове)
 3. Подменете потенциално повредените части
 4. Никога не използвайте други резервни части, освен онези, които са одобрени от производителя или дистрибутора.

Често задавани въпроси за безопасността

НА ХИЛЯДИ ВЪПРОСИ, САМО ЕДИН ОТГОВОР: БЕЗОПАСНОСТ

Когато говорим за безопасност, това никога не е достатъчно за родителите. Те винаги искат да знаят повече, а някои от тях имат любопитни въпроси. За щастие Cam е винаги на разположение и готов да предостави цялата необходима информация и предложения, от които се нуждаят. Така, че никой не се притеснява и аз мога да заспя без проблеми.

Европейското законодателство препоръчва да се разглежда не толкова възрастта, колкото теглото на детето. Дори морфологията на бебето е важен аспект, който трябва да се отчита, защото само подходящото столче за кола, правилно избрано, осигурава максимална защита. За повече информация, моля вижте нашата схема на групите в секцията „Как да избера” от нашия уеб сайт.

Ако бебето може да стои без чужда помощ, ако надвишава максимално допустимата граница за теглото, или височината му е на път да надхвърли облегалката за глава, в този случай би било да се премине от група 0 към група 1. Ако бебето тежи повече от максимално допустимата граница за тегло или когато нивото на очите му е по-високо от най-високата точка на столчета за кола, би било добре да се премине от група 1 към група 2-3.

На пазара се предлагат столчета за автомобил, наречени мултигрупа. Те могат да бъдат използвани за покриване на различни тегловни и възрастови групи. Тествани са за различни групи и могат да бъдат регулирани, за да следват растежа на бебето. Това е тяхното предимство.

Столчетата за автомобил, които са само за група 1, са перфектното решение, защото оптимизират характеристиките си за възраст и тегло на бебето. Те са по-подходящи за морфологията на бебето. Освен това, специалните групи предлагат по-добър комфорт и удобство, като многофункционална на група 0+ или регулиращото се гръбче на група 1.

Монтирайте вашето столче за кола, като следвате стриктно инструкциите за закрепване. Монтирайте го по посока на движението или обратно на движението, в зависимост от неговата група. Преди да пристъпите към монтиране, проверете на коя седалка може да се монтира столчето. Във всеки случай никога не го поставяйте на седалка, на която е забранено от закона/инструкцията.

Няма ограничения по отношение на универсалните столчета за кола и тяхната приложимост във всяка марка и модел лек автомобил. Ако закупите специализирано столче за кола, трябва да проверите инструкциите и да разберете дали е подходящо за вашия автомобил. Ако закупите столче за кола с универсална Isofix система, трябва да проверите дали вашият лек автомобил е снабден с универсални Isofix конектори. Винаги се консултирайте с инструкциите за употреба на колата, за да проверите кои позиции и кои модели столчета за кола могат да бъдат монтирани.

Столче за кола, което има Isofix система, е по-безопасно, защото то се монтира директно към автомобила, без да се използват предпазни колани и се минимизира риска от грешки при монтирането. За по-подробна информация, се обърнете към секция “Isofix система” от нашия сайт.

Горният ограничител или третата точка на закрепване се променя в зависимост от автомобила: разгледайте инструкцията за употреба на вашата кола, за да разберете къде се намира тя, зад облегалката на седалката, в багажника на колата или на покрива. За повече информация се обърнете към секцията “Isofix система” от нашия сайт.

Столчето за кола трябва да бъде монтирано по правилен начин на вашето превозно средство и детето да бъде максимално защитено в него. Като най-безопасна се счита централната задна седалка, тъй като е най-защитено при преден или страничен удар.

По принцип структурата на тялото на детето не е толкова силна, в сравнение с тази на възрастен човек и поради тази причина е по-вероятно то да бъде наранено. Дете, което пътува в кола без специално столче, което да отговаря на изискванията за безопасност, или не е подходящо за неговото тегло и е монтирано по неправилен начин, носи риск от сериозни наранявания (силни удари на предното табло, предното стъкло или предните седалки на автомобила), дори в случай на малки инциденти или внезапно спиране.

Всяко използвано столче за кола си има неговата собствена история и ти никога няма да разбереш как е било използвано до този момент, дали е било правилно монтирано или дали е претърпяло пътен инцидент. По-голямата част от инструкциите за употреба, които са изключително важни за правилната употреба на столчето за кола, се изгубват от предишните собственици, както и допълнителните опции, необходими за удобството на бебето, са загубени или не са налични вече (поддържащата главичката на бебето възглавничка, меки подложки, които осигуряват допълнително удобство при пътуване). След няколко години от дата на закупуване, може столчето за кола вече да не отговаря на европейските изисквания (Европейски стандарт ECE R44/04). Поради всички тези причини, горещо се препоръчва да се купува ново столче за кола, което да съответства на европейските стандарти за безопасност и винаги подходящо за вашето бебе и вашата кола.

Важно е и се препоръчва да подмените столчето за кола след претърпян пътен инцидент, дори той да е минимален, защото ако няма видими въшни повреди, вътрешните части на корпуса могат да бъдат повредени и следователно те не са безопасни.

По време на пътни злополуки има много сили, които трябва да бъдат отчетени, защото кинетичната енерегия на всички пътници зависи от масата на тялото, което трябва да бъде умножено от квадрата на скоростта. Само си помислете в случай на удар при движение на автомобил с 40 км/ч, едно дете, което тежи 16 kg, става като с тегло от 1 000 kg, ако детето не е правилно поставено в столчето за кола. И един удар при 50 км/ч може да бъде сравняван с падане от третия етаж на сграда.

В Италия има правила за движение по пътищата (чл.172), който разпорежда начина на пътуване на деца в кола. Той посочва пътниците от 0 до 12 години и височина до 1,50 м. трябва да бъдат обезопасени с хомологирана обезопасителна система, която да съответства на тяхното тегло/височина. Европейският стандарт (ECE R44/04) определя 5 групи на столчета за кола: група 0, група 0+, група 1, група 2 и група 3.

Ако водачът не използва предпазен колан, изискван от закона, той носи риск да бъде глобен от 80 до 323 евро и да загуби 5 точки от шофьорската си книжка. Ако един от родителите пътува в колата, без той да шофира, законът ще глоби не водача, а пътника.